சோலார் கேமரா 4 ஜி மாடல்

சூரிய கேமரா


This is an outdoor surveillance camera without utility/city main power connection, no writing, remote control and monitor, ready-to-use install with ease..


அம்சங்கள்:

1.No electricity connection, powered by solar & built-in battery.

2.No wiring: No drilling, no decoration damage;

3.Support full band 4G, needs to choose the version while placing order;

4.Remote control: anywhere, anytime

5.Hmd: track motition, filming active

6.Privacy protection: Local storage, no leakage

7.Induction lamp: human detected, lamps auto activation

8.Simple installation

9.Applicate sernerians: gate, house, fish pond, orchard, farm, mines, construction site, etc.

அம்சங்கள்

தொழில்நுட்ப தரவு

தகவல் கோருங்கள்

 

உங்கள் செய்தியை எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்:

இப்போது விசாரிக்கவும்

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

இப்போது விசாரிக்கவும்