Сүлжээний нарны инвертерийг асаах ба унтраах

ОДОО ЛАВЛАХ